U bevindt zich hier:

Onderwijshuisvesting

Binnen de onderwijssector spelen diverse ontwikkelingen die invloed hebben op huisvesting.

Binnen de onderwijssector spelen diverse ontwikkelingen die invloed hebben op huisvesting. Hierbij valt te denken aan wisselende leerlingaantallen door demografische krimp of groei, noodzakelijke aandacht voor het comfort en binnenklimaat (frisse scholen) bij zowel nieuwbouw, onderhoud en renovatie van bestaand vastgoed en de verplichte investeringen in energiemaatregelen bij een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Bordewijk De Adviseurs adviseert onderwijsinstellingen op diverse gebieden zoals elektrotechniek, werktuigbouwkundige installaties en bouwfysica. Hierbij stellen wij de eindgebruikers, leerlingen, docenten en medewerkers centraal door de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs te volgen en deze te vertalen naar onderwijshuisvesting. We denken na over de functionaliteit, het binnenklimaat, het energiegebruik en de brandveiligheid. Op deze wijze dragen wij met onze kennis en kunde bij aan het realiseren van huisvesting van waarde voor nu en in de toekomst.

• Scholen

Aandacht voor binnenklimaat en energieprestatie staat hoog op de agenda van schoolbesturen. Voor bestaande scholen kan Bordewijk De Adviseurs een quickscan uitvoeren om te bepalen waar verbeteringen te behalen zijn. Bij nieuwbouw kan al in een vroeg stadium nagedacht worden over het best passende installatieconcept.

• Sporthallen

Een goede beheersing van het binnenklimaat in sporthallen vraagt om een gedegen installatieconcept. Door vanaf de eerste ontwerpschetsen na te denken over de klimatisering en de luchtbehandeling kan het installatieconcept goed geïntegreerd worden in het bouwkundige ontwerp. Daarnaast is in het bijzonder aandacht nodig voor geluid (galm) en brandveiligheid (brandcompartimentering en veilig vluchten).

• Zwembaden

Voor het bouwfysische en installatietechnische ontwerp van zwembaden is specialistische kennis nodig. Bordewijk De Adviseurs heeft adviseurs in dienst die weten welk installatieconcept het beste past bij het beoogde bouwkundige ontwerp.

• Frisse scholen

De term Frisse school is door de overheid ingevoerd en omvat een school met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu (o.a. licht, lucht, geluid en temperatuur). Aan de hand van een menukaart kan door een schoolbestuur het Programma van Eisen bepaald worden. Bordewijk De Adviseurs kan hierbij adviseren en kan de theoretische eisen omzetten in praktische oplossingen.

• NOC/NSF

Om er zeker van te zijn dat sportaccommodaties voldoen aan de hoge eisen die (top)sporters hieraan stellen, zijn door de NOC/NSF richtlijnen opgesteld. Hierbij worden onder andere eisen gesteld aan het binnenklimaat, ruimteakoestiek, verlichting,veiligheid en de duurzaamheid van gebouwen. Bordewijk De Adviseurs kan bij uw (ver)bouwplannen adviseren om uiteindelijk bij oplevering het gebouw NOC/NSF gekeurd te krijgen.

Wilt u weten wat Bordewijk De Adviseurs voor u kan betekenen neem dan nu contact op met één van onze adviseurs.

Actualiteiten & Publicaties
in sector Onderwijshuisvesting

Wij ontwerpen installaties die mensen gezonder, comfortabeler, duurzamer en veiliger laten leven en werken.

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn
tel. 055 - 540 38 07

info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Postadres
Postbus 1407
7301 BR Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo
tel. 0546 - 85 19 19
info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Route naar Almelo >

Copyright 2024 - Bordewijk De Adviseurs - KvK-nummer 09115073

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring