Bouwfysica

Goede bouwfysica zorgt voor ‘welbevinden van de mens in de gebouwde omgeving’.

Goede bouwfysica zorgt voor een optimaal samenspel tussen enerzijds het comfort en de veiligheid voor de mens en anderzijds de inzet van de daarvoor benodigde energie en materialen. Bouwfysica is geen afzonderlijk onderdeel in het gebouw, maar raakt het bouwkundige, installatietechnische en constructieve ontwerp van het gebouw. Onze bouwfysische adviseurs ontwerpen en denken daarom met alle disciplines mee, gevraagd en ongevraagd. Bijvoorbeeld over:

Duurzaamheid

Een zorgvuldige materiaalkeuze zorgt voor het verminderen van de milieubelasting. Door toepassing van de juiste materialen wordt de technische levensduur verlengd, blijven materialen langer in de kringloop en zijn ze makkelijk vervang- en recyclebaar.

Ondermeer bij de volgende bouwfysische vraagstukken kunnen wij u adviseren of met berekeningen van dienst zijn:

 • GPR en Milieupestatie berekeningen
 • BREEAM-NL
 • Energetische optimalisatie
 • BENG-berekeningen
 • Ventilatie
 • Daglicht
 • Thermische behaaglijkheid, o.a. temperatuuroverschrijding
 • Warmteverliesberekeningen
 • Koellastberekeningen
 • Geluidbelasting en geluidwering gevels
 • Brandveiligheid
 • Geluidsisolatie
 • Ruimteakoestiek
 • Beoordeling detaillering

Gezondheid

Een gezond gebouw vinden we meer dan logisch. Vanaf het begin wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het voorkomen van zaken als lawaai, luchtvervuiling en biologische agentia in de leefomgeving, alsmede het realiseren van een goede luchtkwaliteit.

Comfort

Het ervaren van comfort hangt af van de fysische eigenschappen van een gebouw en de wisselwerking met de omgeving. Bordewijk De Adviseurs houdt zich daarom onder meer bezig met geluid, temperatuur, lucht, vocht, warmte, dag- en kunstlicht en akoestiek.

Veiligheid

Een gebouw richten we bouwkundig en installatietechnisch zo in dat de risico’s zo klein mogelijk zijn. Denk hierbij aan het risico op brand en ongevallen.

Wilt u weten wat Bordewijk De Adviseurs voor u kan betekenen neem dan nu contact op met één van onze adviseurs.

 

Wij ontwerpen installaties die mensen gezonder, comfortabeler, duurzamer en veiliger laten leven en werken.

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn
tel. 055 - 540 38 07

info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Postadres
Postbus 1407
7301 BR Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo
tel. 0546 - 85 19 19
info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Route naar Almelo >

Copyright 2024 - Bordewijk De Adviseurs - KvK-nummer 09115073

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring