Woningbouw

In Nederland worden door woningcorporaties ruim 2,4 miljoen huurwoningen beheert. Deze sector voorziet hiermee in ongeveer één derde van de Nederlandse woningvoorraad.

In Nederland worden door woningcorporaties ruim 2,4 miljoen huurwoningen beheert. Deze sector voorziet hiermee in ongeveer één derde van de Nederlandse woningvoorraad. De belangrijkste opgave voor de woningcorporaties is voldoende te voorzien in kwalitatief goede, duurzame en betaalbare woningen voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk geschikte huisvesting vinden. Een belangrijke maatschappelijke taak die bijdraagt aan stabiliteit in de samenleving.

De ’wereld’ waarin onze woningbouwverenigingen moeten werken is dynamisch te noemen. Europese ontwikkelingen op het gebied van energie, milieu en verstedelijking. Een veranderende samenleving zoals de groeiende kloof tussen arm en rijk, de gevolgen van de grote decentralisatie waaronder het scheiden van wonen en zorg, de vergrijzing, krimp, immigratie. Allemaal zaken die invloed hebben op het te voeren beleid door woningbouwverenigingen, waarin regionaal en lokaal de verschillen groot kunnen zijn.

Bordewijk De Adviseurs adviseert woningbouwverenigingen en woningbouwcorporaties bij het vertalen van haar beleid naar kwalitatief goede, duurzame en betaalbare woningen. Dit doen wij op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkundige installaties en bouwfysica. Hierbij denken wij niet vanuit de techniek, maar vanuit de impact die wij hiermee kunnen realiseren voor de bewoners en de woningbouwverenigingen zelf.

Wilt u weten wat Bordewijk De Adviseurs voor u kan betekenen neem dan nu contact op met één van onze adviseurs.

Actualiteiten & Publicaties
in sector Woningbouw

Wij ontwerpen installaties die mensen gezonder, comfortabeler, duurzamer en veiliger laten leven en werken.

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn
tel. 055 - 540 38 07

info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Postadres
Postbus 1407
7301 BR Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo
tel. 0546 - 85 19 19
info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Route naar Almelo >

Copyright 2024 - Bordewijk De Adviseurs - KvK-nummer 09115073

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring