U bevindt zich hier:

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid volgens Bordewijk De Adviseurs

Wereldwijd stijgt het bewustzijn van en de aandacht voor de maatschappelijke impact die het economisch handelen van de mensheid heeft. Het gaat hierbij met name om negatieve effecten die het drijven van ondernemingen (profit) hebben op het welzijn van mensen (people) en de omgeving waarin ze leven (planet), zowel op korte als lange termijn. De algemene consensus lijkt steeds meer te worden dat de drie genoemde aspecten in balans moeten zijn om een duurzame wereld te creëren. Instanties als de Verenigde Naties geven hier invulling en richting aan, bijvoorbeeld door het opstellen van ‘The 2030 agenda for sustainable development' en het instellen van de UNFCCC, waar het in 2015 gesloten ‘Akkoord van Parijs’ onderdeel van uitmaakt. In Nederland ervaren we de consequenties van de internationaal gemaakte afspraken: wet- en regelgeving worden aangepast en het wordt door middel van subsidie- en belastingvoordelen aantrekkelijk gemaakt om hierop voor te lopen.  

Veel van deze maatregelen zijn van invloed op de vastgoedsector. Dat is ook logisch, want vastgoed heeft een grote invloed op zowel de mens als het fysieke milieu. Daarbij is vastgoed kapitaalintensief en onroerend: de keuzes die we maken bij het ontwikkelen en aanpassen van vastgoed hebben impact op zowel de korte als lange termijn. 

Heeft u een verduurzamingsvraagstuk voor uw nieuwe en/of bestaande huisvesting en wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Arnold de Goijer (adviseur). 

Contact


Duurzame ontwikkeling volgens Bordewijk De Adviseurs

Waarom
Bordewijk De Adviseurs bedient partijen die een huisvestingsvraag hebben vanuit professioneel oogpunt: ze hebben huisvesting waarin ze hun primaire proces uit kunnen voeren. Vastgoed is daarmee een bedrijfsmiddel en dient, net als andere bedrijfsmiddelen, optimaal bij te dragen aan het primaire proces en kostenefficiënt te zijn. In beginsel is er dus een streven naar economisch gewin (in brede zin). Dat wil echter niet zeggen dat dat de enige doelstelling hoeft te zijn.

Binnen Bordewijk De Adviseurs streven we ernaar bij te dragen aan, wat we noemen, duurzame ontwikkeling: ontwikkeling waarbij balans is tussen economisch gewin, mens en milieu. Hiermee bedoelen we dat het nastreven van economisch gewin, het drijven van een (commerciële) onderneming, geen negatieve, en bij voorkeur zelfs een positieve, impact heeft op het welzijn van de mens en zonder de aarde en de grondstoffen waarin zij voorziet uit te putten. Hierbij maken we onderscheid tussen de directe invloed die we hierop hebben, met ons eigen handelen, en indirecte invloed die we hierop hebben, met het handelen van onze opdrachtgevers.  

Hoe
Het nastreven van duurzame ontwikkeling doen we natuurlijk in eerste instantie door te kijken naar ons eigen handelen en de negatieve impact hiervan op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Echter, de indirecte impact die we hebben op mens en milieu, via de projecten die we voor onze opdrachtgevers ontwerpen, uitwerken, begeleiden en beheren, is veel groter dan de directe impact. Hier zijn we ons erg bewust van.

Wij leveren een bijdrage aan het creëren van duurzame gebouwen waarin mensen veilig, gezond en comfortabel wonen, werken en recreëren. We kunnen niet voor onze opdrachtgevers bepalen welke keuzes zij maken, maar we kunnen ze wel bewust maken van de impact die de keuzes die ze maken hebben en samen met hen de zoektocht naar keuzealternatieven met een minder negatieve of zelfs positieve impact op mens en milieu intensiveren. In deze zoektocht beginnen we bij de zaken waaraan (semi-) verplicht moet worden voldaan en gaan we vervolgens verder bij de zaken die desgewenst aanvullend kunnen worden gedaan op het gebied van duurzame ontwikkeling.  

Binnen Bordewijk De Adviseurs overzien we de gevolgen van bijvoorbeeld wetgeving omdat we op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Daardoor kunnen we voor onze opdrachtgevers makkelijk inzichtelijk maken aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. Daarbij weten we ook hoe zij hieraan kunnen voldoen en welke kansen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en belastingvoordelen, dit voor hen creëert. Ook weten we hierbij een slimme balans te vinden tussen de verplichtingen waaraan moet worden voldaan en de kansen die ontstaan. Tevens maken we opdrachtgevers bewust van hetgeen ze aanvullend kunnen doen in het kader van duurzame ontwikkeling, slim gecombineerd met de verplichte maatregelen en voorzien van een volledig financieel beeld.  

Wat
Bordewijk De Adviseurs adviseert en begeleidt haar opdrachtgevers bij uiteenlopende huisvestingsvraagstukken in diverse sectoren. Zij hanteert hierbij een integrale aanpak die zorgt voor een optimaal samengaan van de architectonische vormgeving, installatietechniek, inrichting, gebruikerswensen en duurzaamheid resulterend in klantspecifieke, maakbare en (financieel) haalbare ontwerpen.

Wetgeving dwingt opdrachtgevers om bijvoorbeeld nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen te realiseren, zogenaamde BENG-eisen zijn onderdeel van de eisen voor het verkrijgen van een nieuwbouwvergunning voor nieuwe overheidsgebouwen (en vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwbouw), kantoorgebouwen moeten per 2023 beschikken over minimaal energielabel C om in gebruik te kunnen blijven en de herfinanciering van gebouwen met een energielabel hoger dan C is al bijna niet meer mogelijk. Uiteindelijk is het streven van de Nederlandse overheid om in 2030 label A als de standaard te hebben en om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te hebben.   

Wij werken met deze diverse duurzaamheidsconcepten, zoals BENG, ENG, NOM, BREEAM-NL en EPA-U. Lees ook eens onze publicatie hierover of bekijk onze diensten. Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek over de gevolgen van het implementeren van deze duurzaamheidsconcepten. Denk hierbij aan een Programma van Eisen, het opstellen van een duurzaamheidsambitie, financiële doorrekeningen, praktische gevolgen en juridische kaders.  

Michael Teunen


Expert duurzaamheidsconcepten, BREEAM-NL

Wilt u meer weten over onze duurzaamheidsconcepten? Of heeft u vragen?
Neem dan contact op met Michael Teunen (adviseur).

Contact

Wij ontwerpen installaties die mensen gezonder, comfortabeler, duurzamer en veiliger laten leven en werken.

Onze projecten

Verbetering binnenklimaat voor 5 Aeres-locaties

Adviseur Michael Teunen vertelt over dit project, waarbij luchtkwaliteit dankzij corona extra hoog op de agenda stond

Lees verder ›

GGNet Warnsveld

Joost vertelt over het verbouwen, vernieuwen en verduurzamen van dit terrein

Lees verder ›

Installatietechnisch advies en ontwerp Hollister Amsterdam

Het gerenoveerde casco, met monumentale status, aan de Kalverstraat in Amsterdam wordt ingevuld conform het Hollister-winkelconcept.

Lees verder ›

Nieuwbouw De Amandelbloesem in Wormerveer

Van gasloos tot BENG: we leggen vier uitgewerkte energieconcepten op de weegschaal.

Lees verder ›

Nieuwbouw DHL Parcel te Amsterdam

Voor de nieuwbouw van DHL Parcel in Amsterdam (warehouse en kantoor) adviseren we o.a. op het gebied van installatiekosten en duurzaamheid (BREEAM-NL).

Lees verder ›

Oude koopmansvilla krijgt nieuwe jas

Verduurzaming van het woonhuis aan de Generaal van Heutszlaan in Apeldoorn.

Lees verder ›

Herbestemming grafmonument familie Van Vollenhoven

De ontwikkeling van een duurzaam installatieconcept op een bijzondere locatie.

Lees verder ›

Sociëteit Apeldoorn

De eisen van vandaag vertaald naar 140 jaar historie: advies verduurzaming Sociëteit Apeldoorn.

Lees verder ›

Van rijksmonument naar monumentaal wonen

In Haarlem staat de in 1959 ontworpen Pastoor van Arskerk. Er worden drie gasloze en energieneutrale woningen gecreëerd.

Lees verder ›

Uniqlo, Amsterdam

In de flagshipstore van Uniqlo hebben we de technische installaties ontworpen en uitgewerkt.

Lees verder ›

Werkgebouw Noord in Apeldoorn

"Waar iedereen denkt “dat komt straks wel”, daar ligt de sleutel tot een goede onderhoudsstrategie."

Lees verder ›

Nieuwbouw Mitsui Chemicals

Mitsui realiseert in Geleen een nieuwe productiefaciliteit bestaande uit een kantoor, voorzien van twee bouwlagen en een naastgelegen productiehal en logistieke hal.

Lees verder ›

Frisse scholen in Arnhem

De wens is helder: conform het Programma van Eisen de school naar klasse B Frisse Scholen brengen.

Lees verder ›

Nieuwbouw CPO Amstelbest

Onlangs hebben wij opdracht ontvangen van Bouwgroep Amstelbest voor de nieuwbouw van een appartementengebouw te Amsterdam onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Lees verder ›

Grote Kerk Maasland

Werken met monumenten betekent altijd een uitdaging: behoud van het monumentale interieur gekoppeld aan moderne verbeteringen.

Lees verder ›

Het Nieuwe Vroeger te IJmuiden

Vanuit een integraal ontwerp naar een installatieconcept met aandacht voor duurzaamheid en bouwfysica.

Lees verder ›

Huis Nolet te Schiedam

Vervangen van de complete werktuigkundige installaties en daarbij rekening houdend met het energieverbruik, behoud van het monumentale interieur en het thermisch comfort.

Lees verder ›

Verbouw Piet Mondriaan, Abcoude

Het project betreft de uitbreiding en wijziging indeling van de basisschool, zodat er een integraal kindcentrum gehuisvest kan worden.

Lees verder ›

Het Arsenaal te Doesburg

Het Arsenaal te Doesburg is enkele jaren geleden volledig gerenoveerd.

Lees verder ›

Nieuwbouw De Diamant te Apeldoorn

Nieuwbouw basisschool met kinderdagverblijf.

Lees verder ›

Herinrichting Centraal Museum Utrecht

Verbeteren van de bezoekersvoorzieningen en optimaliseren van de verhuurruimte met benutting van de monumentale sfeer.

Lees verder ›

Bergweg 16 te Hilversum

Transitie bestaande IKON-gebouw tot 2 hoekwoningen en appartementen per bouwlaag in het middenstuk.

Lees verder ›

Bag-a-box, Almere

Nieuwbouw van 2 eengezinswoningen in staalframebouwwijze voor starters. De koper krijgt keuzes in indeling, uiterlijk en grootte binnen een vaste prijsrange.

Lees verder ›

Nieuwbouw Anamet Europe, Amsterdam

Advies t.b.v. nieuwbouw (energiezuinige) bedrijfshal met kantoor op industrieterrein Sloterdijk III te Amsterdam.

Lees verder ›

Nieuwbouw Havengebouw De Meeuw, Elburg

Nieuwbouw van een havengebouw voorzien van havenkantoor en sanitaire voorzieningen.

Lees verder ›

Nieuwbouw De Klomphof te Wierden

Nieuwbouw van een appartementengebouw met 26 woningen ten behoeve van senioren.

Lees verder ›

Verbouwing Deventer Schouwburg, Deventer

Verbouwing van de foyers, kantoren en keuken.

Lees verder ›

Revitalisering De Burgt, Rijnsburg

Verbouwing en uitbreiding van het bestaande gemeentehuis tot multifunctioneel centrum met bibliotheek, CJG, kinderdagverblijf, accommodaties voor verenigingen, etc.

Lees verder ›

Laan van Malkenschoten 40 te Apeldoorn

Verduurzaming Sequoia Building op FizzionParc te Apeldoorn. Hoogwaardige installaties voorzien van WKO.

Lees verder ›

Nieuwbouw CRC Evans te Zeewolde

Nieuwbouw van een bedrijfsgebouw bestaande uit ca. 900 m² kantoor, ca. 230 m² demoruimte en ca. 4.600 m² productie en opslag.

Lees verder ›

Nieuwbouw winkels fase 4 en 5 Bataviastad te Lelystad

Het project betreft de nieuwbouw van 42 winkelunits in fase 4 en 5.

Lees verder ›

Nieuwbouw Orionweg te IJmuiden

Nieuwbouw van een 93 appartementen verdeeld over 3 woontorens aan de Orionweg te IJmuiden.

Lees verder ›

Binnenmilieu frisse scholen gemeente Utrecht

Realiseren van een beter binnenklimaat en een lager energieverbruik in een 30-tal basisscholen.

Lees verder ›

Nieuwbouw Brede School De Springplank te Heino

Nieuwbouw brede school t.b.v. basisonderwijs, BSO, kinderopvang en peuterspeelzaal. 'Sallands duurzaamste school' volgens de Stentor!

Lees verder ›

Forever 21, Rokin/Kalverstraat, Amsterdam

Verbouw van een bestaand pand voor winkelketen Forever 21 in het centrum van Amsterdam.

Lees verder ›

NH Hotel Conference Centre Leeuwenhorst, Noordwijkerhout

Vervangen warmteopwekking en warmtapwaterbereiding in de stookruimte van het hotel.

Lees verder ›

Grootboekzaal Algemene Rekenkamer te 's-Gravenhage

Herstellen van de functie en het interieur in oorspronkelijke staat met behoud van het monumentale karakter van het gebouw.

Lees verder ›

De Beer te Naarden

Nieuwbouw kleinschalig wooncomplex voor 24 dementerende ouderen verdeeld over 3 verdiepingen.

Lees verder ›

Visio Het Loo Erf, Alpha gebouw te Apeldoorn

Renovatie en verbouwing van het Alpha gebouw bestaande uit 68 hotelkamers t.b.v. blinden en slechtzienden en revalidatieruimten alsmede kantoorruimte.

Lees verder ›

Grote Kerk te Naarden

Vervangen van de luchtverwarmingsinstallatie, rekening houdend met het energieverbruik, thermisch comfort en het monumentale interieur.

Lees verder ›

Woonzorgcentrum De Veste te Naarden

Vervangende nieuwbouw bestaande uit 30 woningen, 40 zorgelementen en 24 verpleegelementen.

Lees verder ›

Zorgvilla Berg en Dal

Nieuwbouw van een zorgvilla op het terrein van voormalig hotel De Hamer, bestaande uit 21 wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten.

Lees verder ›

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn
tel. 055 - 540 38 07

info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Postadres
Postbus 1407
7301 BR Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo
tel. 0546 - 85 19 19
info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Route naar Almelo >

Copyright 2024 - Bordewijk De Adviseurs - KvK-nummer 09115073

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring