U bevindt zich hier:

Case: verbetering binnenklimaat voor 5 Aeres-locaties

Adviseur Michael Teunen vertelt over dit project, waarbij luchtkwaliteit dankzij corona extra hoog op de agenda stond

Een gezond binnenklimaat op scholen; mede door de coronaperiode heeft dit thema behoorlijk wat aandacht gekregen. Ook bij de scholen van Aeres, waar de luchtkwaliteit al op de agenda stond, is de urgentie de afgelopen tijd toegenomen. De organisatie schakelde daarom Bordewijk De Adviseurs in om voor vijf schoolgebouwen advies uit te brengen voor de verbetering van het binnenklimaat.  

Adviseur Michael Teunen vertelt over dit project.  

Aandacht voor het binnenklimaat in scholen 
“Stichting Aeres Groep uit Ede is een organisatie die zich bezighoudt met onderwijs, onderzoek en ondernemen in het groene domein: de wereld van agro, food en groene leefomgeving. Ze bieden onderwijs op vmbo-, mbo- en hbo-niveau op een groot aantal locaties verspreid over Nederland. De ambitie om het binnenklimaat in een aantal schoolgebouwen te verbeteren naar Frisse Scholen klasse B bestond al langer. Door de coronaperiode had dit nog meer urgentie gekregen. In de loop van het adviestraject kwam de mogelijkheid beschikbaar voor scholen in de groene sector om een aanvraag te doen voor een SUVIS-subsidie (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen): een uitkering die normaal via de gemeenten loopt om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren, waarbij een bepaald percentage van de bouw- en installatiekosten voor subsidie in aanmerking komt.” 

Onderzoek 
“De organisatie heeft ons daarom gevraagd om te adviseren over de gebouwinstallaties, noodzakelijk in de bestaande schoolgebouwen om de luchtkwaliteit en de binnentemperatuur in de zomer te verbeteren naar Frisse Scholen klasse B. Daarvoor hebben we onder andere de vijf locaties bezocht, de bestaande klimaatinstallaties in kaart gebracht, geïnventariseerd welke aanpassingen noodzakelijk waren en vervolgens een plan gemaakt voor inpassing van de benodigde installaties in het gebouw. Waar mogelijk kon een aanwezige balansventilatie met te kleine capaciteit uitgebreid worden, vaak was een geheel nieuwe luchtbehandeling nodig voor het schoolgebouw. Elk gebouw is anders, dus dat betekent dat de inpassing van de installaties ook maatwerk is. Vervolgens konden we de schetsontwerpen verder uitwerken tot een bestek, met bestekstekeningen als contractstuk. Hiermee kon het werk aanbesteed worden. Dat geeft de opdrachtgever ook zekerheid; met de contractstukken is duidelijk welke aanpassingen nodig zijn en hoe deze in het bestaande gebouw geïntegreerd kunnen worden. De inschrijvende partijen weten precies waarvoor ze inschrijven en kunnen daarmee een reële inschrijving doen. Tijdens de uitvoering komen er geen verrassingen of knelpunten meer boven water. Een relatief korte uitvoeringsperiode is daarmee ook mogelijk, de gebouwen moeten immers zoveel mogelijk door kunnen draaien.” 

Oplossing 
“Uiteindelijk is gekozen voor centrale luchtbehandeling met warmteterugwinning, verwarming en koeling. De grotere ruimten worden op basis van de sensoren vraaggestuurd geventileerd. De ruimtes worden geventileerd met buitenlucht. De warmte, kou en het vocht uit de retourlucht worden middels luchtbehandelingskasten met absorptiewarmtewielen voor circa 80% teruggewonnen. Waar in de winter de buitenlucht droog is, wordt een deel van het vocht teruggebracht in de ruimte. De luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met warmtepompen waarmee de lucht kan worden gekoeld in de zomer en naverwarmd in de winter. De energie voor de luchtbehandeling is hiermee fossielvrij, all-electric. De overige warmteopwekking voor de ruimteverwarming wordt in de toekomst ook zoveel mogelijk fossielvrij gemaakt, als onderdeel van een verdere verduurzaming van de gebouwen als geheel. Hierbij wordt de gebouwschil verbeterd, zodat het energieverbruik nog verder omlaag kan worden gebracht. De gebouwen zijn nog niet energieneutraal, en nog niet van het gas af, maar het is wel een duurzame eerste stap.  

Daarnaast wordt het ook makkelijker om de luchtkwaliteit en ruimtetemperaturen inzichtelijk te maken. Via het gebouwbeheersysteem kan de luchtkwaliteit en de ruimtetemperatuur per lokaal worden gemeten en online weergegeven in overzichtelijke plattegronden.” 

Maatwerk 
“Inmiddels is het project voor 4 scholen in uitvoering, waarbij Bordewijk nog verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking, controle uitvoeringstekeningen. Ook bij de oplevering blijven we betrokken. Dit is een mooi project om aan bij te dragen. Het is best uitdagend om de nieuwe klimaatinstallatie te integreren in vijf bestaande gebouwen. En het resultaat mag er straks wezen: geen tochtklachten meer in de winter, schonere lucht en een aangenamere temperatuur voor de werknemers en de leerlingen in zomer. Daar doen we het voor.” 


Michael Teunen

Adviseur

NEEM CONTACT OP

Wij ontwerpen installaties die mensen gezonder, comfortabeler, duurzamer en veiliger laten leven en werken.

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn
tel. 055 - 540 38 07

info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Postadres
Postbus 1407
7301 BR Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo
tel. 0546 - 85 19 19
info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Route naar Almelo >

Copyright 2024 - Bordewijk De Adviseurs - KvK-nummer 09115073

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring