U bevindt zich hier:

Subsidieregeling ventilatie in scholen

Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem - bij zeker 777 locaties zijn aanpassingen nodig.

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2.678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

Uit eigen onderzoek in scholen blijkt dat een groot deel van de scholen niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012 en/of aan de aanbevolen aanvullende maatregelen n.a.v. COVID-19.

De Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Hoe werkt een SUVIS-aanvraag?
U vraagt deze eenmalige uitkering als gemeente aan per project. Een project betreft 1 of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat u kunt indienen is onbeperkt. U krijgt maximaal 30% van de totale kosten en in totaal maximaal € 1 miljoen per aanvraag. U krijgt dit bedrag als voorschot.

Het totale budget voor de SUVIS regeling is € 98.717.000. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegewezen. De specifieke uitkering is maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting kunnen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken maken over de overige 70%. De uitkering kan ook voor andere energiebesparende maatregelen aangevraagd worden. Die maatregelen moeten dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.

De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31 december 2023 moet de bouw afgerond zijn. Dit kan door de minister uitgesteld worden tot 30 juni 2024.

Meer informatie is over de subsidieregeling is beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ventilatie in het schoolgebouw is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en/of gemeenten. Het kabinet stelt totaal 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen, waarvan het eerste deel dit jaar al benut kan worden. Bordewijk De Adviseurs kan u hierbij ondersteunen. Mocht u vragen hebben over de technische mogelijkheden om het binnenklimaat van uw schoolgebouw te verbeteren? We helpen u graag!


Michael Teunen

adviseur

NEEM CONTACT OP

Wij ontwerpen installaties die mensen gezonder, comfortabeler, duurzamer en veiliger laten leven en werken.

Vestiging Apeldoorn

Bezoekadres
Stationsstraat 122
7311 MJ Apeldoorn
tel. 055 - 540 38 07

info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Postadres
Postbus 1407
7301 BR Apeldoorn

Route naar Apeldoorn >

Vestiging Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo
tel. 0546 - 85 19 19
info@BordewijkDeAdviseurs.nl

Route naar Almelo >

Copyright 2021 - Bordewijk De Adviseurs - KvK-nummer 09115073

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring